Izpitni center

Izpitni center je od leta 1994 pooblaščen za preverjanje znanja slovenskega jezika in izdajanje javno veljavne listine o znanju slovenščine kot drugega jezika, od leta 2000 pa je član evropskega združenja ustanov za jezikovno testiranje ALTE (Association of Language testers in Europe). Več ...

 

Izpit

Izpit iz slovenskega jezika je mogoče opravljati na treh ravneh – osnovni, srednji in visoki – in to v skladu s standardi znanja, določenimi v izobraževalnem programu Slovenščina za tujce.   
 
Mednarodna primerljivost
Vse tri ravni upoštevajo govorca in raven njegove samostojnosti pri sporazumevanju v slovenščini in so mednarodno primerljive: na šeststopenjski lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira (Common European Framework for Languages), ki jo je oblikoval Svet Evrope, je
  • osnovna raven primerljiva s tretjo stopnjo (B1),
  • srednja s četrto (B2),
  • visoka pa s peto stopnjo (C1).
 

Prijave in odjave

 
Prijavnico pošljite na izpitni.center@ff.uni-lj.si ali po pošti.
 
Kandidat se mora prijaviti najkasneje 10 dni pred razpisanim rokom. Na izpit iz slovenščine se lahko prijavi vsak, ne glede na to, ali se je prej izobraževal po programu Slovenščina za tujce in ali je opravil pripravljalni tečaj. Kandidat si mora že pred prihodom v Slovenijo urediti dovoljenje za začasno prebivanje.
 

Izpit se izvede, ko/če je prijavljenih najmanj šest kandidatov.

Ob izpitu mora kandidat predložiti veljavni potni list in potrdilo o plačilu.  

Kandidat se od izpita lahko odjavi vsaj 2 dni pred razpisanim rokom – v tem primeru je lahko razporejen na naslednji rok. Če pa od izpita odstopi brez odjave, mora ob naslednjem opravljanju plačati celotno ceno izpita.

 

Plačilo

Ko bomo prejeli prijavnico, vam bomo po navadni ali elektronski pošti poslali račun, ki ga morate plačati 10 dni pred izpitom. Več ...
 
Cena izpita je enaka na vseh ustanovah, in sicer
  • 122,00 EUR za izpit na osnovni ravni in
  • 137,25 EUR za izpit na srednji in visoki ravni.

Cena vključuje informativno gradivo, opravljanje izpita, spričevalo/poročilo o izpitu in stroške pošiljanja.

 

Kandidati, ki so po Uredbi o integraciji tujcev upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, morajo ob prijavi predložiti potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja. Več ...

 

Kontakti

Kontaktna oseba:
 
Uradne ure:
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 11.00 do 13.00

ob sredah od 11.00 do 15.00 (vsako prvo sredo v mesecu od 11.00 do 17.00)

 
Naslov: 
Univerza v Ljubljani
Izpitni center Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik
Kongresni trg 12
SI-1000 Ljubljana
 
Telefon: +386 (0)1 241 86 47
Faks: +386 (0)1 241 86 44
 
E-pošta:
izpitni.center@ff.uni-lj.si (splošno in prijave)
ina.ferbezar@ff.uni-lj.si (Ina Ferbežar)
www.taxi-design.com Izobraževanje Slovenščina na tujih univerzah Izpitni center Seminar slovenskega jezika, literature in kulture Projekti Simpozij Obdobja Založništvo Tečaji slovenščine Center za Slovenščino Center za Slovenščino